1. Điều kiện áp dụng

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách đổi trả hàng này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, NMN Shop đảm bảo quyền lợi của Người mua bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm và/hoặc hoàn tiền trước khi hết hạn. Thời hạn NMN Shop Đảm Bảo đã được quy định trong Điều khoản Dịch vụ.

NMN Shop Đảm bảo thực hiện bởi NMN Shop, theo yêu cầu của Người dùng, để hỗ trợ Người dùng trong việc giải quyết các xung đột có thể phát sinh trong quá trình giao dịch. Người dùng có thể liên hệ với nhau để thỏa thuận về việc giải quyết tranh chấp của họ hoặc báo cáo lên NMN Shop hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được hỗ trợ trong việc giải quyết bất kỳ tranh chấp xảy ra trước, trong hoặc sau khi sử dụng NMN Shop Đảm bảo.

2. Điều kiện yêu cầu trả hàng/hoàn tiền

Người mua đồng ý rằng cô ấy/anh ấy chỉ có thể yêu cầu trả hàng/hoàn tiền trong các trường hợp sau:

Người mua có thể gửi yêu cầu trả hàng/hoàn tiền trong vòng 03 (ba) ngày kể từ lúc đơn hàng được cập nhật giao hàng thành công.

NMN Shop luôn xem xét cẩn thận các yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên các quy định nêu trên và theo Điều khoản Dịch vụ của NMN Shop.

3. Không thay đổi ý định mua hàng

Trừ khi được đề cập trong Chính sách đổi trả hàng này, các trường hợp trả hàng do Người mua thay đổi ý định mua hàng sẽ không được chấp nhận.

4. Quyền lợi của NMN Shop

Khi nhận được yêu cầu trả hàng và/hoặc hoàn tiền từ phía Người mua, NMN Shop sẽ xem xét và quyết định cho Người mua được trả hàng/hoàn tiền, đồng thời thông báo (i) về yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua hoặc (ii) quyết định xử lý yêu cầu Trả hàng/hoàn tiền của NMN Shop cho NMN Shop trên Ứng dụng và/hoặc thư điện tử và/hoặc tin nhắn điện thoại. NMN Shop cần gửi phản hồi trong vòng 02 ngày lịch (hoặc thời hạn khác được quy định bởi NMN Shop trong từng thời điểm) kể từ ngày nhận được thông báo của NMN Shop nếu không đồng ý với quyết định hoàn tiền của NMN Shop hoặc chưa nhận được hàng trả về/hàng trả về không thuộc các trường hợp mà Người mua được hoàn hàng/trả tiền hoặc hàng bị hư hỏng, mất mát trong quá trình hàng được hoàn trả. Sau thời gian này mà NMN Shop không nhận được bất cứ phản hồi nào từ NMN Shop, NMN Shop hiểu rằng NMN Shop hoàn toàn đồng ý với quyết định xử lý của NMN Shop và không có khiếu nại. Việc hoàn tiền cho người mua có thể được NMN Shop cân nhắc thực hiện mà không cần Người mua phải hoàn trả hàng cho NMN Shop.

5. Tình trạng của hàng trả lại

Để hạn chế các rắc rối phát sinh liên quan đến trả hàng, Người mua lưu ý cần phải đóng gói theo quy định về đóng gói hàng hóa trong Chính Sách Vận Chuyển NMN Shop và gửi trả sản phẩm bao gồm toàn bộ phụ kiện đi kèm, tem phiếu bảo hành (nếu có) và sản phẩm phải trong tình trạng nguyên vẹn như khi nhận hàng. Người mua bắt buộc phải quay video hoặc chụp lại ảnh sản phẩm ngay khi nhận được và trong lúc đóng gói hàng trả về để làm bằng chứng đối chiếu/khiếu nại về sau.

6. Chi phí trả hàng

Người mua được hỗ trợ một phần phí trả hàng trả hàng theo chính sách của NMN Shop khi Người mua đáp ứng được các điều kiện để được hỗ trợ. NMN Shop sẽ hoàn trả khoản phí mà Người mua đã thanh toán cho đơn vị vận chuyển cho việc trả hàng thông qua các tài khoản do Người mua cung cấp.

Người mua cần thanh toán phí trả hàng trực tiếp cho đơn vị vận chuyển trước khi gửi trả hàng.

7. Hoàn tiền cho Hàng trả lại

7.1. NMN Shop sẽ chỉ hoàn tiền cho Người mua khi Người mua đáp ứng một trong các trường hợp sau: (i) NMN Shop xác nhận đã nhận được Hàng trả lại, hoặc (ii) Người mua chấp nhận đề xuất hoàn tiền không cần trả hàng của NMN Shop, hoặc (iii) Đơn hàng của Người mua đủ điều kiện được trả hàng/hoàn tiền và NMN Shop quyết định cho Người mua được hoàn tiền khi Người mua đã gửi trả hàng cho đơn vị vận chuyển và đơn vị vận chuyển xác nhận đã nhận được hàng hoàn trả.

7.2. Tùy từng trường hợp, tiền hoàn trả sẽ được chuyển vào số tài khoản mà người mua cung cấp

7.3. Đối với các trường hợp hoàn tiền ngay do NMN Shop đề xuất, số tiền hoàn trả sẽ do hai Bên tự thỏa thuận với nhau nhưng không được thấp hơn 50% giá trị của sản phẩm có phát sinh yêu cầu trả hàng/hoàn tiền. Quy định này nhằm ngăn chặn các hành vi trục lợi, đảm bảo tính minh bạch và công bằng của Chính sách đổi trả hàng của NMN Shop.

8. Liên lạc giữa NMN Shop và Người mua

NMN Shop khuyến khích Người mua chủ động liên hệ với NMN Shop để thương lượng và giải quyết với nhau thông qua các kênh liên lạc được cung cấp trên hệ thống NMN Shop khi có bất cứ vấn đề nào phát sinh trong giao dịch. .

9. Tranh chấp giữa Người mua và NMN Shop

Trong trường hợp Người mua và NMN Shop không thể đồng thuận về phương án giải quyết, Người mua và NMN Shop có thể khiếu nại việc này lên các Cơ quan chức năng để giải quyết.

Nếu một bên khiếu nại bên kia tới các Cơ quan chức năng, bên khiếu nại cần thông báo kịp thời với NMN Shop về vụ việc tranh chấp này kèm theo những thông tin yêu cầu từ phía NMN Shop mà NMN Shop cho là hợp lý, theo từng vụ việc cụ thể. Trong trường hợp đó, NMN Shop và Người mua cùng đồng ý rằng một khi NMN Shop đã nhận được thông báo và các thông tin liên quan đến vụ việc tranh chấp, khi tiền hàng vẫn chưa được thanh toán cho NMN Shop theo quy định của NMN Shop Đảm Bảo, NMN Shop có quyền tạm hoãn thanh toán cho NMN Shop cho đến khi có quyết định cuối cùng về việc giải quyết tranh chấp giữa NMN Shop và Người mua. Trong trường hợp khoản tiền thanh toán này đã được trả cho NMN Shop theo chính sách NMN Shop Đảm Bảo, cả Người mua và NMN Shop đồng ý rằng NMN Shop không còn trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa hai bên hoặc không còn bất kỳ trách nhiệm nào đối với khoản tiền hàng.

Người mua và NMN Shop đồng ý bồi thường và giữ cho NMN Shop không bị thiệt hại, hoặc chống lại bất kỳ việc khiếu nại, kiện tụng, hoặc các nghĩa vụ/trách nhiệm, thiệt hại, tuyên bố, hình phạt, tiền phạt, các chi phí và phí tổn (bao gồm, nhưng không giới hạn bất kỳ chi phí giải quyết tranh chấp nào khác) có liên quan phát sinh từ hoặc có liên quan đến bất kỳ hành động nào của NMN Shop theo Chính sách đổi trả hàng này.